Utforsk våre produksjoner og se hva som skjer!

En undertittel kan komme her og være ca denne lengden.

Kulturstokken - Gran og Lunner

Kulturstokken i Gran og Lunner

Postadresse: Rådhusvegen 39 , 2770 Jaren

Besøksadresse: Hovsvegen 2, 2750 Gran

Telefon: 61338 400, 91 78 16 80

E-post:marta.tuff@gran.kommune.no

Kontaktperson:Kontaktperson: Marta Tuff

Antall produksjoner: 8

Allsangstund høsten 2020 på omsorgsenhetene

Musikk
Allsang med Inger Greftegreff Frydelund og Inger Jorstad.

Damekoret HIKK vår 2021

Musikk
Damekoret HIKK er et lystig lite damekor som synger alle slags sanger og trives godt sammen. De øver hver uke på Trintom på  og gleder seg til å komme å synge for dere.

Danseoppvisning høsten 2020 (Asmund Grinaker og Marianne Sandaker) på omsorgsenhetene

Scenekunst
Asmund Grinaker og Marianne Sandaker kommer og har danseoppvisning.

Datoer kommer ca 1. februar

Hadeland folkemuseum - høsten 2020 - foredrag på omsorgsenhetene

Kulturarv
"Sånn lagde vi sommerens morsomste museum"
Idékunstner Håkon Forfod Sønneland og prosjektleder Maja Musum på Hadeland Folkemuseum står bak "Håkon hacker museet". De forteller om hvordan de betalte folk for å komme på museum, hvordan det gikk da de la ut en av de gamle bygningene for salg i avisa, og hvordan folk reagerte da de plutselig fikk ropt komplimenter etter seg.
Hadeland folkemuseum og Håkon Sønneland kommer til omsorgsenhetene.

Hadeland kulturskole - elevkonserter skoleåret høsten 2020 på omsorgsenhetene- med forbehold corona utvikling

Musikk
Elever fra Hadeland kulturskole kommer med sine lærere og spiller og/eller synger for dere.
Detaljer om hvem som kommer hvor og tidspunkt kommer august/september.
Litt om kulturskolen:Hadeland kulturskole er en interkommunal kulturskole for Gran og Lunner kommuner med ca. 400 elevplasser og 23 ansatte.Vi gir undervisningstilbud til barn og unge ved kulturskolen på Granvang i Gran, og ved de aller fleste grunnskolene i Gran og Lunner kommuner.Kulturskolen samarbeider nært med korpsene og teatergruppene, og har undervisning i musikk, drama, visuelle kunstfag, og teknologi, musikk og media.Kulturskolen samarbeider også med grunnskolene om et undervisningsopplegg kalt Kulturskoletimen i Lunner kommune. Her reiser kulturskolens lærere rundt på skolene og gir undervisning i musikk, teater og kunst i samarbeid med lærerne i grunnskolen. Kulturskolen er arrangør av Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Gran og Lunner. I 2015 - 17 arrangerte vi også UKM fylkesfestivalen i Oppland på Hadeland. Dette var et samarbeid mellom Oppland fylkeskommune, Jevnaker kommune, Hadeland videregående skole og Gran kommune/Hadeland kulturskole. 

Hadeland Museumslag- høsten 2020 - Marka omsorgssenter

Kulturarv
Hadeland museumslag v / Knut Sterud holder foredrag og viser frem utvalgte kulturminner og kulturlandskaper i Gran.
 Taxi kommer til Marka omsorgssenter klokka 10.00  og avreise er 10.10. Det blir en rundtur på utvalgte steder i Gran for å se kulturlandskaper og kulturminner. Lunsj serveres klokka 12.00 (taxi må være der 15 min før) i Granavolden Gjæstiveri - retur ca 13.30 med en liten kjøretur videre i kulturlandskapet før turen ender på Marka omsorgssenter 14.45.
Den guidede turen går fra Maraka omsorgssenter til Røykenvik, Tingelstad til Granavollen. Der blir det lunsj på og prat en time. Så er det inn i bussen igjen og se mer på kulturminner og landskap for så å returnere til Lunner omsorgssenter.
Bekreftelse om antall deltakere til marta.tuff@gran.kommune.no senest  innen 18. august (bestilling av mat)

Klassiske perler på omsorgssentrene høsten 2020

Musikk
Sopran Gunda-Marie Bruce og pianist Ann Beate Solstad Eide er kjente for de fleste på Hadeland. Denne våren turneer de med sine klassiske perler.
Gunda-Marie og Ann Beate kommer en halv time før oppstart.

Konsert med fiolin og cello - "En musikalsk tidsreise" på omsorgsenhetene

Annet
Tone Jordal Tollaas og Rosamund Brown underviser i Hadeland kultuskole og kommer til skolene med en konsert med fiolin og cello.
Her er en liten presentasjon av opplegget:
"En musikalsk tidsreise"
Fiolin og cello har blitt brukt til mye forskjellig musikk helt siden de først ble laget for 500 år siden! Bli med på en reise gjennom tiden hvor vi besøker forskjellige musikkverdener. Kanskje vi også skape noe nytt med dere!Hilsen Tone og Rosamund

De tar kontakt  ca en uke i forkant.  De ønsker å benytte piano i tillegg til egne instrumenter.De trenger tilgang på stort rom/gymsal. Publikum kan sitte i halvsirkel i forkant av utøverne på gulvet eventuelt noen stoler  Utøverne ønsker en intim konsert som baserer seg delvis på toveis kommuneikasjon/sampill
Åpne filter